1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - تاریخچه سفرا
گالری
access deny
پیوند ها

سابقه  سفرای ایران در جمهوری ترکیه

نام و نام خانوادگي : عليرضا بيكدلي متولد: 1340/7/20  تهران

 تحصيلات : كارشناسي روابط سياسي - كارشناسي ارشد مطالعات منطقه اي خاورميانه

 آشنايي به زبان هاي خارجي : تركي- روسي- انگليسي - عربي و فرانسه (مقدماتي)

 سوابق كاري:

 - كارشناس اداره دوم سياسي وزارت امور خارجه (1365 – 1367)

 - كارشناس و نفر دوم سفارت ج.ا.ايران – مسكو (1367 – 1370)

 - كاردار سفارت ج.ا.ايران- آلماتي (1370 - 1371)

 - معاون اداره دوم مشترك المنافع (1371 – 1373)

 - رئيس اداره دوم مشترك المنافع (1373 – 1374)

 - سفير ج.ا.ايران در جمهوري آذربايجان (1374 – 1379)

 - رئيس اداره دوم مشترك المنافع (1379 – 1381)

 - معاون مدير كل اسناد و خدمات پژوهشي (1381 – 1382)

 - معاون مدير كل و رئيس ستاد افغانستان (1382 – 1386)

 - سفير ج.ا.ايران در قبرس (1386 – 1389)

 - دستيار طرح و برنامه معاون خاورميانه و مشترك المنافع (1389 – 1391)

   - سفير ج.ا.ايران در ترکيه از 91/12/14 لغایت 2/12/1394

نظرات